Het doel van onze vereniging komt in het kort neer op: Belangenbehartiging van onze doelgroep en ondersteuning van onderwijsprojecten in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, met name op Biak en directe omgeving.

 

Ondersteuning in Nieuw-Guinea geschiedt rechtstreeks in de vorm van natura. We betalen bijvoorbeeld schoolgeld rechtstreeks aan de betreffende school. Indien nodig worden er schoolbehoeften (boeken, schriften, uniformen, schoenen enzovoort) gekocht en uitgereikt aan de kinderen. Ook wordt er wel eten (rijst) aangeschaft, alsmede zaaigoed.

 

De achtergrond gedachten is; als het gezin/kampong over voldoende eten beschikt kunnen de kinderen wat makkelijker thuis worden gemist. Als gevolg hiervan zal het schoolverzuim worden teruggedrongen.

 

Voor de aanschaf van de benodigde spullen wordt door ons gebruik gemaakt van een bemiddelaar die regelmatig naar Biak gaat. Deze neemt geld mee naar Biak en koopt ter plekke de benodigde spullen. Hij moet wel zeer selectief te werk gaan, want de behoefte is vele malen groter dan de middelen die wij ter beschikking kunnen stellen.

 

Deze ‘bemiddelaar’ brengt hiervoor geen kosten in rekening. Dus elke cent die wij hem ter beschikking stellen wordt in Nieuw-Guinea ook daadwerkelijk gebruikt voor het bestemde doel. Jaarlijks wordt door hem ook een verslag hiervan aan ons ter beschikking gesteld, welke wij weer publiceren op onze site.

 

De benodigde middelen trachten we onder andere te vergaren door het heffen van een contributie, het houden van een jaarlijkse reünie en het werven van donateurs.

 

De bestuursleden, alsmede eventuele commissieleden declareren hooguit de door hen voor de vereniging gemaakte noodzakelijke kosten. Zij ontvangen verder geen enkele beloning voor hun werk voor de vereniging.

 

Bestuur Vereniging Veteranen Beveiligings-Peloton Woendi NNG