I.v.m de corona crisis is de reunie 2020 niet doorgegaan, voor 2021 is nog geen datum gepland. Op 16 december is onze sobat Dirk Heetebrij overleden. Op 13 juni is onze sobat Gerrit Westerbaan overleden. Op 13 september j.l. is onze Sobat Jo Zweiphenning overleden.

 

 

Overzicht 2013

 

PrintE-mailWijzigen

 

 

 

 

 

Sobats,

 

 

Hieronder twee Financiële Jaaroverzichten over het jaar 2013.

Eén van de Stichting en één van de Vereniging.

 

Zoals jullie inmiddels wel begrepen zult hebben is de Stichting opgeheven en in de plaats daarvan is op 14 maart 2013 de Vereniging opgericht.

 

Alleen de naam is veranderd, al het andere, o.m. het rekeningnummer is hetzelfde gebleven.

 

Een gevolg van deze omzetting dat besluiten uitsluitend kunnen worden genomen met instemming van de leden in de Algemene Leden Vergadering (=ALV).

 

De notariskosten voor deze omzetting waren resp. € 296,83 (akte omzetting Stichting naar Vereniging)  en € 115,33 (aanpassing Statuten ivm ANBI).

 

Hoewel de Vereniging reeds op 14 maart 2013 was opgericht, duurde het nog tot 4 december 2013 voordat met de Belastingdienst en de Rabobank alles goed geregeld was.

Tot dat moment werden er in 2013 nog diverse bedragen ontvangen en betaald op rekening van de Stichting. Al deze Inkomsten en Uitgaven staan vermeld in het Overzicht van de Stichting.

 

Zo werd er door 50 sobats de contributie van € 10 voor de Vereniging op de rekening van wat toen nog de Stichting heette overgemaakt.

 

Deze contributie staat onder Inkomsten in het Financieel Overzicht van de Stichting, zijnde € 500.

 

Omdat op 4 december de Stichting officieel niet meer bestond werd het saldo overgeboekt naar de rekening van de Vereniging.

 

Bij de Stichting onder Uitgaven € 1.287,42 vermeld.

In het Financieel Overzicht van de Vereniging staat dit bedrag als aanvangssaldo vermeld.

 

De enige inkomste die nà 4 december is ontvangen, betrof een donatie van € 103, welk bedrag is vermeld onder de Inkomsten in het Overzicht van de Vereniging. Er waren geen uitgaven.

 

Voor het overige verwijs ik naar de Toelichting bij de Jaaroverzichten.

 

De kascommissie, bestaande uit de heren Van der Geest en van Neck, zal de ALV een voorstel doen om de Jaaroverzichten met de Toelichting al dan niet goed te keuren

 

Tijdens de ALV wordt hierover een besluit genomen

 

 

 

Toelichting:

 

*) Een anonieme gift tbv dit Fonds.

 

Een fonds dat bestemd is voor de sociale contacten met sobats, wij noemen dit fonds het SSF (=Sociaal Sobat Fonds). Het wordt beheerd door Piet van Londen.

 

Dit is gedaan opdat wij onze ANBI status niet kwijtraken.

 

**) Naast de reiskosten en een bloemetje voor de gastvrouw, waren er ook uitgaven ivm het overlijden van onze Sobat Gerrit Wagenaar. Daarnaast zijn er bezoeken gebracht aan

Sobats die ziek zijn. In de toekomst zullen deze uitgaven tlv het Fonds gebracht worden.

 

***) Notariskosten ivm het omzetten van de Stichting in een Vereniging.

 

****) 50 van de 117 personen hebben de Verenigingscontributie in 2013 betaald.

 

Hierbij is rekening gehouden met de "contributie" begrepen in de Reüniebijdragen. Hieruit kan worden opgemaakt, dat meer dan de helft geen lid is (geworden).

 

Het jaar 2014 wordt het jaar van de waarheid. Hoeveel mensen melden zich alsnog als lid aan?

 

Het totale resultaat over 2013 van de Stichting en de Vereniging is € 308,71(205,71 + 103)

 

Paterswolde, 3 februari 2014.                     Voor akkoord, 16 april 2014

 

Is getekend;

 

Frans Beets, penningmeester

                                                                                   De kascommissie,

 

                                                                                   H.C. van der Geest

                                                                                   S. van Neck

 

 Hoofd menu

Open menu

Statistieken

Artikelen bekeken hits
901626
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com