I.v.m de corona crisis is de reunie 2020 niet doorgegaan, voor 2021 is nog geen datum gepland. Op 16 december is onze sobat Dirk Heetebrij overleden. Op 13 juni is onze sobat Gerrit Westerbaan overleden. Op 13 september j.l. is onze Sobat Jo Zweiphenning overleden.

 

Jaaroverzicht 2013 volgens de statuten artikel 15

 Reusel januari 2014

 

01. Reünie: In 2012 is, naar aanleiding van de niet tevredenstellende maaltijd in de kantine Zuiderzand, besloten uit te wijken naar een andere locatie. Na enig zoekwerk hebben we goede afspraken kunnen maken met het Echos-Home Baan Zulu in de Harskamp (oude PMT). Omdat we via dit militair tehuis gebruik kunnen maken van de “reünie faciliteiten’ van Defensie (financiële tegemoetkoming per reünist) zijn we op zoek gegaan naar wegen om dit te realiseren. Het bleek, dat alleen een vereniging via het VI hiervoor toestemming zou kunnen krijgen. Het VI toetst daarvoor de statuten van de vereniging. Op grond hiervan hebben we via ons bestuurslid Freek van der Lugt eerst concept statuten door het VI laten toetsen.

02.Het stichtingsbestuur besluit om Truus van Vliet voor haar vele verdiensten toen zij nog op Biak werkzaam was het boek ‘Onder het teken van de Morgenster’ van Thijs van der Zanden, gratis ter beschikking te stellen.

03.De oproep van 16 januari voor ondersteuning van projecten op Biak levert maar liefst € 833,50 op, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.

04.Vanaf 16 januari 2013 worden door de reüniecommissie de uitnodigingen voor de Reünie op 24 april 2013 in het Echos-Home Baan Zulu in Harskamp verstuurd.

05.Op 28 januari 2013 is Dien, echtgenote van Mari Voogd, overleden.

06.Op 23 februari 2013 is er door het stichtingsbestuur een vergadering gehouden in Didam. Hier is onder andere besloten om € 850,00 over te maken naar Jantinus Weggeman voor sponsoring op Biak

07.Op dezelfde vergadering deelt Freek van de Lugt mee, dat het VI haar goedkeuring heeft gegeven aan de concept verenigings-statuten. Op grond hiervan wordt besloten, al het mogelijk te doen om een spoedige oprichting van de vereniging mogelijk te maken.

08.Thijs van der Zanden heeft de afgelopen jaren op alle mogelijke manieren geprobeerd om het Beveiligings-Peloton ‘op de kaart’ te zetten’. Dit leidde al eerder tot een aparte vermelding van ons peloton op de website van het Legermuseum. In maart 2013 werd Thijs, naar aanleiding van de uitgifte van zijn boek ‘Onder het teken van de Morgenster’, benaderd door Dick Schaap. Dick is reporter van het veteranenblad Checkpont en wilde een interview met Thijs voor de rubriek ‘Ooggetuige’. Thijs heeft tijdens het interview geprobeerd om de nadruk zoveel mogelijk op het peloton te leggen. Dit is slechts voor een deel gelukt, vooral ook omdat de reporter/redactie daar toch een eigen draai aan geven.

09.Op 5 maart 2013 besluiten Piet van Londen, Freek van der Lugt, Thijs van der Zanden, Frans Beets en Johnny Rademakers om een Vereniging op te richten met dezelfde doelstelling en naam als de stichting.

10.Op 14 maart wordt de vereniging opgericht door middel van een stichtingsakte die wordt opgemaakt door het Notariskantoor van Voskuilen & Koekkoek te Bladel. Als bestuursleden worden vermeld, Piet van Londen, Thijs van der Zanden en Johnny Rademakers. Frans Beets en Freek van der Lugt waren niet in de gelegenheid om die dag in Bladel aanwezig te zijn

11.Op 15 maart worden alle leden door middel van een mail op de hoogte gebracht van de oprichting van de vereniging.

12.Op 8 april 2013 is Ricky, echtgenote van Frans van der Steen, overleden. Johnny Rademakers en Thijs van der Zanden zijn met partner aanwezig geweest bij de afscheidsplechtigheid in Asten.

13.Op 24  april 2013 houden we onze jaarlijkse reünie, dit jaar voor het eerst in het Echos-Home Baan Zulu in Harskamp. Er hebben zich in totaal 51 mensen aangemeld voor deze reünie. We hadden die dag volop zon met een temperatuur van bijna 25°C. Truus van Vliet heeft een lezing gegeven aan de hand van een PP presentatie. Freek van der Lugt geeft uitleg over het hoe en waarom van de vereniging en legt uit hoe de sponsoring in zijn werk gaat een en ander eveneens aan de hand van een PP presentatie. Voorafgaande aan de reünie houden we de jaarvergadering. Het voorlopige bestuur, Piet van Londen, Freek van der Lugt, Thijs van der Zanden, Frans Beets en Johnny Rademakers worden bij acclamatie verkozen als bestuurslid.

14.Op 18 mei 2013 ontvangen we bericht van de KvK met de mededeling dat alle bestuursleden, gekozen op de jaarvergadering van 24 april 2013, zijn bijgeschreven.

15.Eveneens op 18 mei vraagt de belastingdienst om extra gegevens naar aanleiding van onze aanvraag om de vereniging de ANBI status te verstrekken.

16.Op 5 juni 2013 is Gerrit Wagenaar in de leeftijd van 71 jaar overleden. Gerrit was van lichting 60/4 en als infanterist ingedeeld bij het Beveiligings-Peloton. Wij waren met in totaal 10 sobats (waarvan 7 met partner) aanwezig bij de afscheidsplechtigheid op 11 juni in Wilnis.

17.Op 22 juni ontvangen we bericht van de belastingdienst dat onze aanvraag om de ANBI status te verkrijgen is afgewezen. Dit is een gevolg van de aangescherpte regels voor wat het verkrijgen van de ANBI status betreft. We tekenen bezwaar aan tegen deze beslissing.

18.Op 18 juli ontvangen we van de belastingdienst de mededeling, dat we nog twee maanden de tijd krijgen om onze statuten aan te passen, zodat alsnog de ANBI status verkregen zou kunnen worden. Het bestuur besluit om de belastingdienst een concept statutenwijziging voor te leggen. Nadat genoemde concept statuten zijn goedgekeurd door de belastingdienst, moet er eerst een leden raadpleging plaatsvinden waarin toestemming wordt verkregen voor deze statutenwijziging.

19.Op 12 augustus 2013 krijgen we van Jantinus Weggeman het bericht, dat er op dat moment, mede door onze financiële hulp, 20 kinderen ondersteund worden. De geboden hulp is divers, maar bestaat toch wel voor een groot gedeelte uit het betalen van schoolgeld, examen/tentamen bijdrage, kleding/schoeisel en voeding.

20. Op 18 augustus 2013 houden we een ledenraadpleging aangaande de benodigde statutenwijziging in verband met het verkrijgen van de ANBI status. Er zijn in totaal 31 geldige stemmen uitgebracht waarvan: 31 vóór, nul onthoudingen en nul tegenstemmen. Hiermee is het voorstel aangenomen en kunnen we de akte laten opstellen door het notariskantoor.

21.Op 23 september 2013 wordt de statutenwijziging doorgevoerd door middel van een nieuwe akte, opgemaakt door het notariskantoor van Voskuilen-Koekkoek te Bladel. De akte wordt opgestuurd naar de belastingdienst en. Freek van der Lugt, Johnny Rademakers en Thijs van der Zanden zijn aanwezig bij het opmaken van de akte. Frans Beets en Piet van Londen waren verhinderd. Het notariskantoor is zeer coulant en besluit om voor het opmaken van deze akte, geen honorarium, maar alleen de door hen te maken kosten in rekening te brengen

22.Op 19 oktober 2013 krijgen we bericht van de belastingdienst dat onze vereniging met ingang van 14 maart 2013 wordt aangemerkt als een ANBI vereniging.

23.Op 19 oktober besluiten Piet van Londen en Thijs van der Zanden (webmasters) om voor onze sobats op de website een gratis advertentie ruimte ter beschikking te stellen. Ook wordt een aparte advertentie ruimte beschikbaar gesteld (Boeken)waar NNG veteranen een door hun geschreven boek mogen aanbieden. Dit laatste wel tegen een kleine vergoeding per verkocht boek.

24.Op 4 november wordt besloten om een Sociaal Sobat Fonds (SSF) in het leven te roepen. Piet van Londen gaat dit fonds beheren. In het fonds worden alleen donaties ondergebracht die als zodanig worden aangemerkt door de betreffende donateur.

25.Op 14 november 2013 gaat de bank akkoord met de omzetting van de tenaamstelling van de rekening. Het stichtingsbestuur besluit om alle bezittingen, ook het banktegoed, te doneren aan de vereniging. Omdat er nog wat papieren moeten worden ondertekend, en opgestuurd, duurt het nog tot 1 december 2013 voordat de Rabobank de omzetting heeft kunnen doorvoeren.

26.Op 4 december komt Thijs tot de ontdekking, dat het onmogelijk is om artikelen aan de website toe te voegen, of te wijzigen. Na veel zoekwerk komt Paul, onze steun en toeverlaat bij problemen, er achter dat een software wijziging bij onze web hosting firma, PC extreme, tot een conflict met de door ons gebruikte Joomla software heeft geleid. Het gevolg is dat we nieuwe software moeten installeren en daarna de gehele site opnieuw moeten inrichten.

27.Op 17 december lijkt het met de website weer de goede kant uit te gaan en Thijs stuurt een mail rond met de mededeling dat de sobats ook dit jaar weer in de gelegenheid worden gesteld om een kerstwens te laten plaatsen op de site.

28.Op 30 december 2013 stelt het stichtingsbestuur vast, dat de stichting geen baten of lasten meer heeft. Hierop besluit het stichtingsbestuur om de stichting te ontbinden. De KvK wordt van dit besluit op de hoogte gebracht. De KvK gaat akkoord met de ontbinding (opheffing) per 30 december 2013.

 

Namens de vergadering voor akkoord:

Is getekend;

 

Piet van Londen Voorzitter              …………………………………………………………….

 

 

Freek van der Lugt Vicevoorzitter    ……………………………………………………………

 

 

Thijs van der Zanden Secretaris       …………………………………………………………….

 

 

Frans Beets Penningmeester                        ……………………………………………………………

 

 

Johnny Rademakers Bestuurslid      ……………………………………………………………

Hoofd menu

Open menu

Statistieken

Artikelen bekeken hits
909227
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com