I.v.m de corona crisis is de reunie 2020 niet doorgegaan, voor 2021 is nog geen datum gepland. Op 16 december is onze sobat Dirk Heetebrij overleden. Op 13 juni is onze sobat Gerrit Westerbaan overleden. Op 13 september j.l. is onze Sobat Jo Zweiphenning overleden.

 

 

 

Jaaroverzicht 2016 volgens de statuten artikel 15              Reusel januari 2017

 

01. Er is een uitgebreide correspondentie gevoerd tussen het Lorkenbos, Echo’s-Home en het bestuur over de meest gunstige reüniedatum 2017. Hieruit bleek woensdag 12 april 2017 de meest gunstige datum te zijn. Hierop besluit het bestuur om dan ook deze datum als voorstel aan de Algemene Ledenvergadering voor te leggen.

 

02. Freek meldt, met verwijzing naar een mail van oktober 2015, dat de machtiging Reüniefaciliteiten is ontvangen. Deze machtiging is verleend voor vijf jaar, dus 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.

 

03. Op 19 januari is Thijs gebeld door een zoon van Henk Kamphuis die vertelde dat zijn vader al in de zomer van 2015 was overleden. Janny, zijn moeder, had Parkinson en om die reden verzocht hij om Henk en Janny uit het adressenbestand te verwijderen.

 

04. Op 13 februari laat Jantinus Weggemans ons weten dat het na zijn prostaatoperatie weer beter gaat met hem. Hij staat op het punt van vertrek naar Biak en bedankt ons namens alle gesteunde kinderen op Biak voor de extra € 500,00 die we in oktober nog hebben gesponsord.

 

05. Vanaf 15 februari is de reüniecommissie bestaande uit Johnny Rademakers en Thijs van der Zanden gestart met de aanloop naar de reünie door de uitnodigingen voor de reünie te verzenden. Alleen de sobats zonder, bij ons bekend, e-mailadres krijgen die per post toegezonden, de anderen gaan allemaal via het e-mailadres. 

 

06. Bas Tak Koninklijke Luchtmacht (door ons gezocht) heeft zich naar aanleiding van een bezoek aan onze website op 20 februari bij ons gemeld.

 

07. Via Herman Janssen, secretaris VmVKLu, krijgt Thijs die ook Luchtmacht vredesmissie veteraan is (Golfoorlog 1991) het verzoek om aan een veteranen radiozender enquête deel te nemen. Met instemming van het bestuur wordt dit verzoek doorgestuurd naar onze leden.

 

08. Wij krijgen van Jantinus een verslag, waaruit blijkt dat er naast de incidentele gevallen nog eens elke twee maanden een pakket aan eerste levensbehoeften wordt verstrekt aan 33 gezinnen op Biak. Dit pakket bestaat onder andere uit: 20 kilo rijst, 1 kilo suiker, 1pakje thee, blikje gecondenseerde melk, 1fles olie en 2 stukjes zeep, 1flacon vloeibare was lotion en een pakje zeeppoeder voor de was. Als er kinderen zijn ook nog zakjes oplosbare melk.

 

09. Op 1 maart 2016 wordt er een bestuursvergadering gehouden bij Thijs thuis.

 

10. Op vermelde bestuursvergadering is onder andere besloten om per direct € 1.000,00 over te maken naar Jantinus Weggemans. Het geld is bedoeld om armlastige Papoea gezinnen te ondersteunen en vooral ook om kinderen in de gelegenheid te stellen de school te volgen en examens af te leggen. Dit bestuursbesluit wordt per mail van 2 maart 2016 aan de leden bekend gesteld.

 

11. Op 3 maart laat Truus van Vliet weten, dat zij niet naar de reünie kan komen. Zij wil verhuizen naar Alkmaar en heeft daarvoor alle beschikbare middelen en tijd nodig. Zij bedankt ons voor de uitnodiging en wenst ons een hele fijne reünie. Ook wil zij graag op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Truus blijft dus op onze verzendlijst staan.

 

12. 3 maart. Thijs zal, zoals ook in voorgaande jaren, een diapresentatie maken over het sponsorproject op Biak. Freek zal daar dan tekst en uitleg bij geven.

 

13. 12 maart. Het ontvangen van een verjaardags- en kerst/Nieuwjaarskaart wordt door veel sobats best wel op prijs gesteld. Het bestuur besluit daarom ook om dat voorlopig nog te blijven doen, wel worden de kosten niet meer ten laste van de vereniging gebracht maar voldaan uit een ‘privé potje’.

 

14. 14 maart. Omdat het elk jaar weer een hele toer is, vooral voor Piet en Alie, om aan voldoende leuke prijzen voor de verloting te komen, komt Freek met het idee om de leden te vragen een prijsje mee te brengen naar de reünie. Dit voorstel wordt met enthousiasme begroet en aangenomen door het bestuur.

 

15. Op 20 april is tijdens de reünie de Algemene Leden Vergadering, ALV, gehouden. De vergadering is voorspoedig verlopen en de jaarverslagen zijn goedgekeurd. De datum van de volgende reünie wordt vastgelegd op 12 april 2017. De reünie is ook dit jaar weer bijzonder gezellig verlopen. De loterij, met de door de leden meegebrachte prijzen, was een groot succes vooral ook omdat de prijswinnaars zelf hun prijs mochten uitkiezen. Hannie vd Tol had wel een heel mooie prijs meegebracht die we met haar goedkeuring per opbod hebben verkocht. Wij danken haar en de ander sobats voor het meebrengen van deze prijzen. Mede daardoor en dankzij de goede afspraken die we hebben kunnen maken met Ad en Erna heeft de reüniecommissie een batig saldo van € 695,50 over gehouden aan de reünie. De jaarverslagen zijn ook dit jaar weer op de website geplaatst.

 

16. Op 30 april heeft Thijs het door hem geschreven “Reünieverslag” op het beveiligde gedeelte van de website geplaatst. Dit verslag kan dus alleen door onze leden, als ze ingelogd zijn op onze site, worden gelezen.

 

17. Op 14 september is onze sobat Ad Vonk overleden. Ad was als Luchtmachtofficier in de periode 1959 – 1962 geplaatst op Biak en Woendi. We hebben namens de vereniging een bloemstuk laten bezorgen. De crematie plechtigheid heeft plaatsgevonden op 21 september te Nijverdal.

 

18. Op 28 september krijgen we te horen, dat sobat Hub Soentjens al op 10 augustus van dit jaar is overleden. Hub is als infanterist van lichting 60/2 geplaatst geweest op Biak en Woendi. We hebben de familie schriftelijk gecondoleerd met dit verlies.

 

19. Op 17 oktober besluit het bestuur om weer nieuwe kerst/nieuwjaarskaarten te laten drukken voor verzending in december 2016 en december 2017.

 

20. Op drie december meldt Harry Derkx zich telefonisch bij Thijs naar aanleiding van een bezoek van hem op onze website. Harry was als commando van lichting 58/5 geplaatst op Biak en Woendi in de periode 1959 – 1960. Wij hebben hem in ons bestand opgenomen en verwelkomen hem in onze vereniging.

 

21. Meerdere sobats ondervinden soms problemen met het inloggen op onze site. We kunnen niet precies achterhalen wat die problemen inhouden. Belangrijk is het volgende: Gebruik de goede inlognaam en het juiste wachtwoord. Daarnaast is het, omdat in ieder geval het wachtwoord hoofdlettergevoelig is, belangrijk dat ‘caps lock’ en ‘num lock’ uit staan.

 

22. Ook dit jaar worden er weer kerst/nieuwjaarswensen van sobats op onze website geplaatst. 

 

23. Thijs heeft een privé licentie voor het Office pakket. Word bestanden en .jp(e)g bestanden kunnen zonder problemen door hem op onze website worden geplaatst. Alle andere bestanden (zoals ook Adobe bestanden) geven problemen, kwaliteitsvermindering of kunnen helemaal niet op de site worden geplaatst. De gebruikte ‘site software’ laat dat niet toe. Eenieder kan een Adobe bestand zonder problemen lezen en printen, omdat dit programma gratis en volkomen legaal te downloaden is, maar om het te kunnen bewerken dien je een licentie aan te schaffen.  Het is gezien de kosten niet zinvol om de betreffende software, Adobe en andere, aan te schaffen. In bijna alle gevallen kan zo’n bestand, door diegene die deze software gebruikt, worden weggeschreven als een .jpg of .jpeg bestand. Dat geeft dan geen kwaliteitsverlies en is door Thijs en of Piet redelijk eenvoudig zonder verdere bewerking op onze site te plaatsen.  Thijs verzoekt dus dringend om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden en bestanden die voor de website bedoeld zijn aan te leveren als een tekstbestand (bv MS Word), een .jpg of een .jpeg bestand.

 

24. We proberen bij alle sobats die in het ziekenhuis worden opgenomen of langdurige ziek zijn op bezoek te gaan. Ook dit jaar heeft in dit kader vooral Piet meerdere sobats bezocht en zijn we ook bij het afscheid van meerdere sobats aanwezig geweest.

 

25. We kunnen ook dit jaar voor de vereniging weer aanmerken als een rustig verlopen jaar, waarin we wel hebben moeten stilstaan bij het overlijden van twee van onze sobats.

 

 

 

Namens de vergadering voor akkoord: is getekend

 

 

 

 

 

Piet van Londen Voorzitter               …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Freek van der Lugt Vicevoorzitter     ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

Thijs van der Zanden Secretaris        …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Frans Beets Penningmeester            ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

Johnny Rademakers Bestuurslid       ……………………………………………………………

 

Hoofd menu

Open menu

Statistieken

Artikelen bekeken hits
909233
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com