I.v.m de corona crisis is de reunie 2020 niet doorgegaan, voor 2021 is nog geen datum gepland. Op 16 december is onze sobat Dirk Heetebrij overleden. Op 13 juni is onze sobat Gerrit Westerbaan overleden. Op 13 september j.l. is onze Sobat Jo Zweiphenning overleden.

Peters W. J.(Wim)

Wilhelmus Johannes Peters
 
 
Reg nr: 41.09.11.296
 
Lichting: Infanterie 61/1
 
     
 
 
Uittreksel Staat van Dienst Wim Peters (Brief Defensie 8 jan 2010)
 
Gegevens:
Geboren te Wijchen11 sep 1941
Ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1961 uit de gemeente Wijchen (Gelderland) onder nummer 51 en ingedeeld bij het Regiment Intendancetroepen 08 feb 1961
 
Overgeplaatst bij Regiment van Heutsz: op dato gedetacheerd bij Detachement 3 depot Infanterie 04 mei 1961
 
Einde detachering 3 depot en geplaatst 6 IB 08 jun 1961
 
Datum vertrek NNG per vliegtuig 24 jun 1961
Keerkring gepasseerd25 jun 1961
Datum aankomst NNG25 jun 1961
 
In registratie bij Infanterie 3; Ingedeeld bij de Brigade Nederlands Nieuw Guinea, Stafdetachement Biak en toegevoegd aan de 7de Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie (geen ingangsdatum vermeld)
 
Overleden te Biak25 jan 1962 ? *
 
Begraven nieuwe begraafplaats Mokmer Biak26 jan 1962
 
Herbegraven Wijchen10 oct 1962
 
  
·Op het “Bidprentje “ van Wim wordt als overlijdensdatum 24 januari 1962 vermeld.
 
 
 
 
  
Uittreksel brief Defensie van 8 januari 2010
 
Wim Peters is in de morgen van 25 januari 1962 in de Marine Kazerne Biak getroffen door een vallende kist, waarbij hij levensgevaarlijk gewond raakte. Dezelfde middag is hij aan de bij dit ongeval opgelopen verwondingen bezweken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvulling Wim Vlaanderen.
.
 
Wim is in twee kisten begraven.
 
Een zinken kist (standaard) die weer in een fraaie houten kist was geplaatst.
 
Toen er een "plopper"overleed en ik bij het afleggen aanwezig was werd deze in een kale zinken kist gelegd.
 
Hij werd naast Wim begraven met een kruis op de kist hoewel deze man moslim was.
 
Aan de andere kant lag sergeant majoor Otto  begraven. Otto kwam om bij een auto-ongeval.
 
  
Verder lag daar nog matroos - chauffeur Aben omgekomen aan brandwonden toen zijn vrachtwagen gevuld met olie in brand vloog.
 
Verder matroos Hooymans  dat moet een collega geweest zijn van Wim want hij werkte ook in het magazijn.
 
 
En als laatste Thomas Maas, overleden juist voor zijn repat naar Nederland.
 
Op de moslim na zijn alle lichamen opgegraven en naar Nederland vervoerd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uittreksel Mail van Theo Peters uit Os (broer van Wim) van 15 dec 2009.
 
.Met alle zekerheid kunnen wij zeggen dat de persoon rechts op de foto (zie: Foto Beets) Wim is.
Voor alle duidelijkheid ontvang je hierbij ook een foto van mij, waarop Wim te zien is.
Dezelfde persoon als op jou foto

.

Verder weet ik nog zijn reg.nr. 41.09.11.296 , lichting 60-5 (opm. Thijs: dit is waarschijnlijk niet correct, dat zal 61/1 moeten zijn, gezien zijn “inlijvingsdatum” van 8 februari 1961.) en ik meen vrijwel zeker te weten, dat zijn laatste legerplaats in Nederland, Oirschot was.

..

Verder heb ik nog een lijst met namen uit oude brieven verzameld. Het zijn mensen met wie hij op een kamer sliep.(dacht ik)
Het zijn:         
Albert Westerveld
Frans Willems
Piet Bisschop
Wim Vlaanderen
Jan Kramer
Piet van den Heuvel
Piet Kole
Gerard van de Ven
Frits Hilhorst  (Frits Hilhorst ken ik en woont in Spanje) (opm Thijs: was zeker een artillerist info van Gerard Zwakenberg)

(opm. Thijs: bovenstaande personen zijn waarschijnlijk allemaal Artillerist)

.

Verder heb ik nog een paar keer een mail ontvangen van een zekere Antoni P. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.

Hij woont nu in Tailand.
Hij vertelde mij dat hij op de middag van het ongeluk met 7 anderen op een 4x4, Wim naar het kerkhof heeft gereden. Er is nadien geen dag meer geweest in zijn leven dat hij daar niet aan heeft gedacht. Van deze begrafenis zijn een aantal foto’s in het bezit van de familie.
Dan ken ik uiteraard nog de naam van Ton Nieuwenhof en Gerard Zwakenburg. Deze laatste zullen jou ook bekent zijn. Ik hoop dat je wat van mijn informatie kunt gebruiken.

.

Dan heb ik nog een heel bijzondere vraag aan jou.
Er is een documentairefilm uit 1962, waarop een hoge militair wordt geïnterviewd op het militaire complex Woendi. Achter deze hoge militair staat Wim met een wapen over zijn schouder. Zo te zien voor de veiligheid van de hogere militair.

.

Ik heb maar een heel klein stukje van deze film in een flits op tv gezien. Maar ik meent toch heel zeker van mijn zaak te zijn. Mede, omdat mijn vrouw die tijdens de uitzending alreeds op bed lag, opstond en mij kwam vertellen dat zij Wim op tv had gezien. Ik was dus niet de enige.
Het is nu al een aantal jaren geleden, en het had te maken met de herdenking van de overdracht van NG na 50 jaar. Voor zover ik me meen te kunnen herinneren kwam deze film uit een of ander militair museum en ik meen me te herinneren dat er zo’n museum in Leiden staat. Zeker weet ik dat niet.

.

Vriendelijke groet,
Theo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Opmerkingen Thijs

.

Wim Peters is volgens Theo Peters geplaatst geweest in Oirschot en hij is volgens Theo als gewapende wacht te zien op een film die op Woendi gemaakt zou zijn. Tot op dit ogenblijk beschikken we echter over geen enkel andere informatie dat Wim ingedeeld is geweest bij het Beveiligings Peloton.

.

Uit de “Staat van dienst” van Wim blijkt overduidelijk dat hij in Nederland wel ingedeeld is geweest bij 6IB en wel van 8 juni 1961 tot zijn vertrek naar NNG op 24 juni 1961, maar in NNG is hij nooit ingedeeld geweest bij 6IB. (Deze plaatsing in Nederland bij 6IB houdt vermoedelijk verband met zijn uitzending naar NNG, hetzelfde was het geval met de infanteristen van het Beveiligings Peloton deze werden kort voor de uitzending naar NNG geplaatst in Ossendrecht bij de Lua).
 

. 

Volgens de heer Verbruggen van het legermuseum vermeld 6IB Wim Peters ook niet bij hun “ In Memoriam”.
 
Ik meen beslist dat ik hem persoonlijk gekend heb maar dat kan natuurlijk van zowel Woendi als van Biak zijn.
 
De opleiding van 6IB (opgericht 30 mei 1960) vond voor zover ik weet plaats in Roermond, maar de uitzending naar NNG verliep via Oirschot.

.

De infanteristen bestemd voor het Infanterie Beveiligings Peloton kregen hun opleiding samen met de Suriname Cie in Oirschot, maar werden (in ieder geval nog tot december 1960) uitgezonden via de Lua in Ossendrecht. Vanaf januari 1961 verzorgde het 6de IB te Roermond de opleiding en werden de infanteristen bestemd voor het "Beveiligings Peloton Biak/Woendi" ook uitgezonden door 6IB via  de Legerplaats Oirschot.
.
Gerard Zwakenberg heeft in een telefonisch gesprek meegedeeld, dat Wim Peters mogelijk in eerste instantie (in Nederland) opgeleid zou worden (zijn) tot hospik. Tot op heden geen steekhoudende aanwijzing gevonden in deze richting. Gerard Zwakenberg is ook bij de begrafenis op 26 januari 1962 te Biak aanwezig geweest en heeft als gewapend geleide mede het militair eresaluut gegeven.
 
Ton (Antoni P) Uni (Thailand) schreef in een mail van 13 januari 2010: Ik was met zeven andere soldaten om Wim de laatste eer te bewijzen en was aangewezen voor het vuurpeloton. Wij werden van de kazerne naar de begraafplaats gereden in een 4x4, vier soldaten aan een kant en vier aan de andere kant; de kist stond tussen ons in.
Het gewapend geleide dat de laatste eer heeft bewezen bestond uit een groep van 8 militairen van de 7de Afd Lt Lua, waaronder dus in ieder geval Gerard Zwakenberg en Ton Uni.
 
Op onderstaande foto gemaakt door Frans Beets van het Inf Bev Pel staat uiterst rechts Wim Peters en in het midden staat de Rotterdammer Kok JTD eveneens van het Inf Bev Pel, links staat een tot nu toe onbekende sobat.
 
Boven “foto Beets” Links onbekend, midden Kok JTD uit Rotterdam, rechts Wim Peters uit Wijchen

. 

“Ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1961 uit de gemeente Wijchen (Gelderland) onder nummer 51 en ingedeeld bij het Regiment Intendancetroepen”. (Onderhoud, Verzorging, Bevoorrading en Transport ) en dit laatste zou mogelijk kunnen verklaren waarom hij later op Biak in het magazijn tewerk werd gesteld.

.

 
“Overgeplaatst bij Regiment van Heutsz: op dato gedetacheerd bij Detachement 3 depot Infanterie” (in Oirschot?) voor een wel erg korte infanterie opleiding van ruim één maand en mogelijk was hij daar ingedeeld bij de Suriname Compagnie die inderdaad van Heutz emblemen voerde. Het is dan waarschijnlijk dat Wim in verband met zijn aanstaande uitzending naar NNG van 08 jun 1961 tot (“Datum vertrek NNG per vliegtuig “) 24 jun 1961 bij 6IB werd ingedeeld (de militairen van 6 IB werden ook vanuit Oirschot uitgezonden).
 

De burgemeester van Wijchen ondersteund in een brief van 14 september 2005 de aanvraag bij het Min. van Defensie van Gerard Zwakenberg betreffende de (postume) uitreiking van de NNG herinneringsmedaille aan Wim Peters.

 

In deze brief komt de wat merkwaardige passage voor: “Hij was geplaatst bij 6IB toegevoegd aan de 7de afd Lt Lua Biak en is gestorven op 24 januari 1962”.

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het 6de Infanterie Bataljonin zijn geheel ondergebracht zou zijn geweest bij de 7de afd. Lt Lua en daar zal 6IB het beslist niet mee eens zijn.

6IB vermeldt,zoals ook Caspar van Bruggen van het legermuseum opmerkt, nergens een WJ Peters bij hun “In Memoriam”, ook bij de 7de afd Lt lua wordt Wim Peters niet vermeld.

.

Wim Peters op Biak. 
 
 
 
 
Resumé:

.

Wim heeft waarschijnlijk geen infanterie opleiding gevolgd, hij heeft in Nederland van 8 februari 1961 tot 4 mei 1961 een opleiding gevolgd bij de Intendance, waarna hij kennelijk in verband met zijn uitzending naar NNG voor een korte tijd (4 mei tot 8 juni) geplaatst is geweest in Oirschot bij van Heutsz (Infanterie) en mogelijk was hij daar ingedeeld bij de Suriname Compagnie die inderdaad van Heutz emblemen voerde.

.

Bij de “Individuelen voor Suriname” werden de soldaten die geen infanterist waren, maar een ander “vak” hadden geleerd zoals chauffeur, foerier, magazijnmedewerker, telegrafist, keukenpersoneel, hospik enzovoort, geplaatst voor een (ver)korte infanterie opleiding.

.

Daarna is hij waarschijnlijk om administratieve redenen in verband met zijn uitzending naar NNG, nog van 8 juni tot zijn vertrek naar NNG op 24 juni 1961 ingedeeld geweest bij 6IB. Deze laatste periode zal hij waarschijnlijk grotendeels met verlof thuis zijn geweest.

.

Wim was op Biak “in registratie bij Infanterie 3; Ingedeeld bij de Brigade Nederlands Nieuw Guinea, Stafdetachement Biak en toegevoegd aan de 7de Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie”.
Het is mogelijk dat hij voor een (zeer) korte tijd ingedeeld is geweest bij het Infanterie Beveiligings Peloton, maar er is tot op heden geen enkel handvast bewijs daartoe boven water gekomen.

.

Wim heeft zeker gewerkt als heftruckchauffeur in een magazijn op Biak en hij is op 24 of 25januari 1962 in dat magazijn door een noodlottig ongeval met een heftruck om het leven gekomen. (Defensie vermeld als overlijdensdatum 25 januari 1962, maar op het bidprentje wordt vermeld 24 januari 1962).

.

Hij is begraven op de Nieuwe begraafplaats Mokmer te Biak en op 26 januari 1962 en herbegraven op 10 oktober 1962 te Wijchen

.

Reden waarom er geen sobats van het Infanterie Beveiligings Peloton bij de begrafenis van Wim Peters op 25 of 26 januari 1962 te Biak aanwezig geweest kunnen zijn wordt verklaard door het volgende citaat uit het dagboek van de toenmalige TLt. Evert van de Vliert.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
"Op 23 januari 1962 vertrok ik als kwartiermaker met 10 man naar Woendi (i.v.m. de ombouw tot gevangenenkamp) om het kamp  te ontluizen en een aanvang te maken met draadversperringen en meubilering.  .....Al vroeg verlieten we de handelssteiger met een schip vol cement, palen, gereedschap en koelies. Het lossen op Woendi was een heidens werk. Alles moest met een trailertje (jeep met aanhanger) vervoerd worden."

.

Op 24 januari stonden we heel vroeg op "en begonnen als gekken te werken. Om 10 uur kwam er een grote landingsklep met nog meer materiaal, een jeep en de rest van het peloton." In de nacht van 24 op 25 januari werkte een ploeg door aan de bouw van het kamp, de omheining van prikkeldraad en de wachttorens".
.
Op 30 januari zijn de eerste gevangenen (40 man) in de loop van de avond ontscheept en met een jeepaanhanger naar het kamp gebracht. Het voltallige peloton is in ieder geval van 24 januari 1962 tot 31 januari 1962 op Woendi aanwezig geweest..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tot zover het citaat van Evert van de Vliert.

.

Het magazijn op Biak zal natuurlijk zeer intensief betrokken zijn geweest met het verzamelen en verzendklaar maken van allerlei goederen bestemd voor het nieuw in te richten gevangenenkamp op Woendi (Denk maar eens aan alle bouwmaterialen, maar ook aan gevangenenkleding, voeding, matrassen, borden, bestek, toiletartikelen en alle andere benodigdheden voor de gevangenen, alsmede voor de infanteristen (40 man) die de bewaking van deze gevangenen op zich moesten nemen. Deze extra werkzaamheden buiten de normale taak om zullen een hele zware belasting zijn geweest voor al het personeel dat hier mee te maken had en zeker ook voor de magazijn medewerkers.

.

Heeft U foto's of andere aanvullende informatie over Wim Peters meldt dat dan bij ons, wij willen alle binnenkomende informatie delen met de familie en enkele sobats van de Artillerie die op Biak de begrafenis hebben bijgewoond.

.

Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel naar Thijs vd Zanden NL 0497-644428
 
We zijn voornemens om nog nader onderzoek te verrichten in het Rijksarchief in Den Haag en we zullen proberen om nadere gegevens over de diensttijd van Wim, zijn overlijden en de begrafenis alsmede de herbegrafenis te Wijchen boven water te krijgen.
 
Thijs van der Zanden

 
Hoofd menu

Open menu

Statistieken

Artikelen bekeken hits
909221
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com